మగువల శరీర భాగాల్లో మగవారు మెచ్చేవి..?

అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉన్న వారిని చూస్తే ఎవరికైనా ఏమనిపిస్తుంది? ఆ వ్యక్తి ఆడవారైతే ఏముందిరా ఆమె అనుకుంటారు, అదే మగాడైతే అబ్బా ఏమున్నాడ్రా, అనుకుంటారు. ఇది ఆయా వ్యక్తుల ఇష్టాలకు అనుగుణంగా మారుతుంటుంది. కొందరు కొంత మందికి ఇష్టమైతే మరికొందరికి ఇంకొందరు నచ్చవచ్చు, ఇంకొందరు నచ్చకపోవచ్చు. అయితే ఈ సంగతి ఎలా ఉన్నా దాదాపు అందరు మగవాళ్లకు ఆడవారిని చూస్తే ఆకర్షణ కలుగుతుంది. ఇది ప్రకృతి సహజ ధర్మం. ఈ క్రమంలో స్త్రీలలో ఉండే పలు శరీర భాగాలంటే కొందరు మగవారు అమితంగా ఇష్టపడతారు. అయితే మగవారికి ఆడవారిలో నచ్చే ఆ భాగాలేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • ఆడవారి వక్ష సంపద ఎలాంటి మగవాడినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటుందట. ఎంతటి మగవాడైనా ఆ విషయంలో ఇట్టే పడిపోతాడట!

ladies-parts

 

  • అధర రసామృతం అనే మాట ఉత్తిగానే రాలేదు సుమా! అదేనండీ అధరాలంటే పెదవులు. ఇవి కూడా మగ వారిని ఆకర్షిస్తాయట.
  • స్త్రీలలో చెప్పుకోదగిన ఇంకో ముఖ్య భాగం వారి కళ్లు. అవును, మాటల్లో చెప్పలేని ఎన్నో భావాలను పలికించే ఆడవారి కళ్లంటే ఇష్టపడని మగవారు ఉండరట.
  • ఆడవారి నడుమంటే దాదాపు అధిక శాతం మంది మగవారు ఇష్ట పడతారట. ప్రధానంగా చీరలో వారి అసలైన అందం ద్విగుణీకృతమై కనిపిస్తుందట.
  • తొడలు కూడా పురుషులను ఆకట్టకునే భాగాలని చెబుతారు. వాటిని చూసినా కూడా మగవారు మైమరిచిపోతారట.
  • లేడీస్ ఫస్ట్, లేడీస్ ఫస్ట్… అని అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్టుగా ఆడవారి పిరుదులన్నా మగవారికి ఇష్టమేనట.

Comments

comments

Share this post

scroll to top