మనస్సును కదిలించిన వీడియో.

మాటల్లో  చెప్పలేని భావం ఓ ఫోటో ద్వారా తేలికగా చెప్పవచ్చు… గంట ఉపన్యాసం లో పంపించలేని సందేశం పది సెకండ్ల వీడియోతో  గుండె లోతుల్లోకి జొప్పించొచ్చు…. అందుకే ఆధునిక సమాజంలో సినిమా అత్యత  ప్రభావ పూరిత వస్తువు గా మారింది.  ఇప్పుడు మీకు ఓ వీడియో చూపిస్తా.. చూసేప్పుడు  ఏం అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ.. తర్వాత అది మనల్ని ఆలోచింపజేస్తుంది.

మనం మన కన్న తక్కువ స్థాయి వ్యక్తులను .. ఎప్పుడు చిన్నచూపుతో చూస్తుంటాం. బాహుషా ఈ వీడియో చూశాక మీరు అలా చేయకపోవొచ్చు.  మార్పుకు శ్రీకారం ఈ వీడియో అయితే అంత కన్న సంతోష విషయం మరోటి లేదు.

Watch Video  Here: 

వాచ్ మెన్లను, ఇంట్లో పని చేసే వారిని, రిక్షా వాళ్ళను.. ఇలా స్థాయిని బట్టి తమ కన్నా తక్కువ ఉన్న వారిని ప్రతి ఒక్కరూ చులకనగానే చూస్తుంటారు.  మనిషి ని మనిషిగా గుర్తించగలగాలి..

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top