“బికాం ఫిజిక్స్”, “సింధు వాలీ బాల్”…ఇదే తరహాలో మరో “ఎం.ఎల్.ఏ” ఇంటర్వ్యూ లో ఏం చెప్పారో చూడండి!

ఒకరేమో “బికాం లో ఫిజిక్స్” అంటారు…మరొకరు “పందుల పందాలు” అంటారు…ఇంకొకరు “జనవరి 26 స్వతంత్ర దినోత్సవం” అంటారు..ఇటీవలే “పివి సింధు” ని వాలీ బాల్ ప్లేయర్ ని కూడా చేసారు..వారు ఎవరో కాదు స్వయంగా మనం వోట్ వేసి గెలిపించిన ఎం ఎల్ ఏ లు..ఫేస్బుక్ లో ఫుల్ గా ట్రెండ్ అవుతున్నారు ఈ “ఎం ఎల్ ఏ” లు అందరు…ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ కాతాలోకి మరో ఎం.ఎల్. ఏ ఆడ్ అయిపోయారు!

సాధారంగంగా మనం అప్పుడప్పుడు అలిగినప్పుడు అన్నం మానేస్తాము..లేదా శనివారం, గురువారం అని చెప్పి అన్నం తినకుండా ఉంటాము..ఒకోసారి టిఫిన్ మాత్రమే తింటూ ఉంటాము..షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారు అన్నం వద్దని రొట్టెలు ఎక్కువ తింటూ ఉంటారు..కానీ ఈ ఎం.ఎల్.ఏ మాత్రం ఆయనకి 20 ఏళ్ళు వచ్చేవరకు అన్నం తినలేదంట!…యాంకర్ ఎలా షాక్ అయ్యాడో చూడండి!

Watch Video Here:

Comments

comments

Share this post

scroll to top