ప్రిన్సిపాల్ ను హత్య చేసిన స్టూడెంట్.. గురువు దైవం అని కొలిచే చోటు ఇదేనా..?

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top