మీ పార్టీ తరుపున పోలింగ్ ఏజెంట్ గా కూర్చుంటున్న వారికి విజ్ఞప్తి. ఈ క్రింది విషయాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి…

మీ పార్టీ తరుపున పోలింగ్ ఏజెంట్ గా కూర్చుంటున్న వారికి విజ్ఞప్తి. ఈ క్రింది విషయాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి..

1. Poling స్టార్ట్ అవ్వడానికి గంట ముందుగానే బూత్ కి చేరుకోవాలి. మీ పార్టీ తరుపున మీకు ఇచ్చిన లెటర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ కి ఇవ్వాలి.

2. మాక్ పోలింగ్ జాగ్రత్తగా చూసుకొండి. ఏ గుర్తుకు ఎన్ని వోట్లు వేశారో నోట్ చేసుకొని కౌంటింగ్ లో కరెక్టుగా వచ్చాయో లేదో చూసుకొండి.

3. మాక్ పోలింగ్ అయ్యాక క్లియర్ బటన్ నొక్కారా లేదా చూడండి. ఓట్లు క్లియర్ చేసాక సీల్ వెయ్యాలి. అప్పుడు క్లియర్, కౌంట్ బటన్ లు పని చెయ్యకుండా మొదటి సీల్ వేస్తారు. వివి పాట్ లు కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి.

4. Evm దగ్గరికి పోలింగ్ సిబ్బందిగాని, ఏజెంట్లు గాని ఎట్టిపరిస్థితులలోనూ వెళ్ళకూడదు.

5. వోట్ వెయ్యలేని వాళ్లు సహాయకులను వాళ్ళే తెచ్చుకోవాలి. అంతే తప్ప పోలింగ్ సిబ్బంది సాయం చెయ్యకూడదు.

4. మీ దగ్గర కూడా లిస్టులు ఉంటాయి. పోలయిన వోట్లు టిక్ పెట్టుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో ఎన్ని వోట్లు పోలయినయ్యో చెబుతారు. లెక్క కరెక్టుగా వుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.

5. పోలింగ్ అంతా అయిపోయాక క్లోజ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి సీల్ చేస్తారు. క్లోజ్ బటన్ నొక్కారో లేదో జాగ్రత్తగా చూడండి. లాస్ట్ కి వేసే సీల్ మీద నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఆ సీల్ మీద పోలింగ్ ఆఫీసర్ తో పాటు ఏజెంట్స్ కూడా సంతకాలు చెయ్యాలి.

6. Evm బాటరీ ఆఫ్ చేశారో లేదో చెక్ చేసుకోండి.

7. తరువాత evm క్లాత్ కవర్ లో పెట్టి లక్క తో సీల్ వేస్తారు. ఆ సీల్ మీద ఏజెంట్ స్పెషల్గా ఏదన్నా గుర్తుతో సీల్ వెయ్యచ్చు. రేపు కౌంటింగ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఇవి అన్నీ గుర్తించాల్సి ఉంటుంది.

8. మీ దగ్గర వున్న లిస్టుల ద్వారా దొంగ ఓటర్ లను జాగ్రత్తగా గుర్తించండి.

9. వీలయినంతవరకు పోలింగ్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోకుండా evm లను పోలింగ్ సెంటర్లో అప్పగించేంతవరకు ఒక కన్నేసి వుంచండి.

10. లాస్ట్ లో వేసే సీల్ నంబర్, ఏజెంట్ సంతకాలు, ఏజెంట్ వేసే లక్క సీల్ ఇవి చాలా ముఖ్యం.

ప్రతి నిముషం అలెర్ట్ గా వుండండి. మీమీదే మీ పార్టీ గెలుపు ఆధారపడి వుంది. అన్నిటి కంటే ముందు, మీరు అమ్ముడు పోవద్దు! 👍👍

Comments

comments

Share this post

scroll to top