బిల్డింగ్ మీది నుండి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్న అమ్మాయిని కాపాడిన పోలీస్.!

అది అయిదంస్థుల బిల్డింగ్..కారణాలేంటో తెలియదు కానీ ఓ అమ్మాయి అక్కడి నుండి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుంది..  బిల్డింగ్ గోడ మీద నిలబడి దూకడానికి రెడీ అయ్యింది. కింది నుండి చాలా మంది వద్దూ వద్దూ అని అరుస్తున్నారు. ఆమె  ఎక్కిన గోడ పక్కన కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు పోలీసులు వద్దు వద్దుఅని వారిస్తున్నారు… మీరు దగ్గరికి వస్తే దూకేస్తా అని ఆ అమ్మాయి అలాగే మొండికేసింది..ఇంతలో ఓ పోలీస్ పూర్తిగా ఆ బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కాడు… చాలా సమయస్పూర్తి అంతకు మించిన చాకచక్యంతో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలను కున్న  అమ్మాయిని  రక్షించాడు. అతని సాహసం, అతని సమయస్పూర్తిని మాత్రం అభినందించాల్సిందే.. చూస్తేనే ఒళ్ళు గగ్గురపొడిచింది.

 Watch Video:

 

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top