వాళ్ళు కవాతు చేస్తే ..కళ్ళప్పగించాల్సిందే…!

పోలీసుల కవాతులు భలే ఉంటాయ్… టక్,టక్ అంటూ అందరి బూట్ల చప్పుళ్ళు లయ బద్దంగా వినిపిస్తుంటే.. లెఫ్ట్ ..రైట్..లెఫ్ట్..రైట్,   ఆగే బడ్, పీచే ముడ్… అనే పదాలు వినిపిస్తుంటే..డప్పు చప్పలకు అనుగుణంగా వాళ్ళ కదలికలను చూస్తూ ఉంటే ..భలే ఉంటుంది. జనవరి 26 రోజో, ఆగస్ట్ 15 నాడు వీరి కవాతులను చూడడానికి సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ వద్ద, ఢిల్లీలోని ఇండియా గేట్ వద్ద జనాలు వేయి కన్నులతో ఎదురు చూస్తుంటారు.

మీరు ఎన్నో పోలీసు  కవాతులను చూసుంటారు, కానీ ఇటువంటి కవాతు ను మాత్రం చూసిఉండరు. అంతలా చేశారు వీరు. తమ చేతులలోని గన్స్ తో సాదర స్వాగతం పలికారు.  ఓ సారి చూస్తేకానీ అర్ధం కాదు . వన్స్ వాచ్ ఇట్.

Watch Video( Wait Few Seconds For Video To Load):

#salute #Indian #police

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top