సువ్వీ..సువ్వీ పాటకు చిందులేసిని పోలీస్.? భలే భలే పోలీసువోయ్ అంటున్నజనాలు.

అతడు పోలీస్. ఒంటి మీద ఖాకీ యూనిఫామ్ . ఆన్ డ్యూటీ. కానీ సాంగ్ ప్లే అయ్యేసరికి  తాను ఆన్ డ్యూటీ అన్న సంగతి అతడే మరిచిపోయాడు భలే భలే మొగాడివోయ్ సినిమాలో హీరో నాని  లాగన్నమాట.  అది ఏ కార్యక్రమమో తెలీదు కానీ కమల్ హాసన్  నటించిన స్వాతి ముత్యం సినిమాలోని సువ్వీ ….సువ్వీ పాటకు  మాత్రం అచ్చం కమల్ హాసన్ లా డాన్స్ చేశాడీ పోలీస్. బహుశా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే ఇదేనేమో అనుకున్నారు అక్కడున్న  జనాలు. సార్…..! నిజం చెప్పాలంటే మీ డాన్స్ సూపర్.  కానీ ఆ  ఖాకీ డ్రెస్ విప్పి , సివిల్ డ్రెస్ మీద చేసుంటే ఆగకుండ అర్థగంట క్లాప్స్ కొట్టేవాడిని నేనైతే.

Watch Video:  ( Wait 3 sec For Buffering):

 

 

పోలీస్ గారి చిందుల్.

Posted by Chantigadu on Saturday, September 26, 2015

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top