ట్రైన్ సడెన్ స్టాప్, తలో చెయ్యి వేసిన ప్రయాణికులు

బండి బండి రైలు బండి..  సడెన్ గా ఆగెనండి. అది నడి రోడ్డండి. ఇది జరిగింది గ్వాలియర్ లో అండి.

passengers pushing a train

అవును ఇది నిజంగా నిజమే,  గ్వాలియర్ నుండి సబల్ ఘర్ వెళుతున్న ట్రైన్ , రామ్ దాస్ ఘాటీ దగ్గర సడెన్ గా ఆగిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికులు దిగి ఆగిన రైలు బండిని తోయాల్సి వచ్చింది.  అప్పటి వరకు మంచి వేగంతో వెళుతున్న రైలు రామదాస్ ఘాటీ వరకు రాగానే సడెన్ గా ఆగింది, దీంతో రైలు పైలెట్ అధికారులకు సమాచారం అందిచారు. అయినప్పటికీ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోవడంతో ప్రయాణికులే తలో చెయ్య వేసి ట్రైన్ ను ముందుకు కదిలించారు. దీంతో సెల్ఫ్ అందుకొని స్టార్ట్ అయిన ట్రైన్ సబల్ గర్ చేరుకుంది.రోడ్డు మీద ఆగిన ఆర్టీసీ బస్సులను తోయడం మనం చేశాం. కానీ ఇది ఓ కొత్త అనుభవాన్ని పంచింది.

 

ట్రైన్ సడెన్ స్టాప్ తో జయం సినిమాలోని ఈ పాట గుర్తొచ్చింది. ఇది మీ కోసం.

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top