ఎడారిలో దొరికిన వాటర్ బాటిల్ అతడికి జీవిత సత్యాన్ని బోధించింది.

అతడు ఎడారిలో దారి తప్పిపోయాడు . కూడా తెచ్చుకున్న నీళ్ళు రెండు రోజులపాటు కాపాడాయి . నడుస్తున్నాడు.నీరు ఎక్కడా కనబడటం లేదు . ఎండమావులు తప్ప ఎక్కడా నీటి జాడ కనబడటం లేదు . తన జీవితపు ఆఖరు దశకు చేరాను అని అతడికి తెలిసిపోతోంది . ఈ రాత్రి గడవదు . రేపు ఉదయం చూడను అని అనుకుంటున్న దశలో ప్రయత్నం చెయ్యడమా ? అలాగే నిరాశతో కూలబడి పోవడమా ఎటూనిశ్చయించుకోలేకపోతున్నాడు . దూరంగా ఒక గుడిసె లాంటిది కనబడింది . అది నిజమా ? తన భ్రమా ? ఏమో ! నిజమేమో ! అక్కడ తనకు నీరు దొరకవచ్చేమో ! చనిపోయేముందు ఆఖరు ప్రయత్నం చెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు శక్తిని కూడదీసుకున్నాడు . తడబదిపోతున్న అడుగులతో ముందుకు నడుస్తున్నాడు .
ఎదురుగ అతడు అనుకున్నట్టుగానే ఒక గుడిసె కనబడుతోంది . దానిని సమీపించాడు . అక్కడ ఎవరూ లేరు . బహుశా దానిని వదిలిపెట్టి ఉంటారు . లోపలికి వెళ్ళాడు

అక్కడ ఒక నీటి పంపు(బోరింగ్) కనబడింది . దానిని చూడగానే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు అయ్యింది . దాని దగ్గరకి వెళ్లి దానిని కొట్టాడు .నీరు రావడం లేదు . శక్తి అంతా ఉపయోగించి దానిని కొట్టాడు . ప్రయోజనం లేదు . నిరాశ నిస్పృహ ఆవరించాయి .
ఒంట్లో ఉన్న కొద్ది నీరూ అయిపొయింది . కళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయి ఒక మూలగా ఒక సీసా కనబడింది . దానిలో నీరు ఉంది . మూత గట్టిగా బిగించి ఉంది . మూత విప్పి దాన్ని ఎత్తిపెట్టి తాగుదామని పైకి ఎత్తాడు .దానికి ఒక కాగితం కట్టబడి ఉంది . దానిమీద ఇలా రాసి ఉంది .
“ ఈ బోటిల్ లో నీరు బోరింగ్ పంపులో పొయ్యండి . పంపు కొట్టండి నీరు వస్తుంది . మీరు మళ్ళీ ఈ బాటిల్ నింపి పెట్టండి

bottle-water-desert-5355870

అతడికి సందేహం కలిగింది .ఈ నీరు తాగెయ్యడమా ? బోరింగ్ పంపులో పోయ్యడమా ? ఎంత కొట్టినా రాని నీరు ఈ బాటిల్ లో నీరు పోస్తే వస్తుందా ? ఉన్న ఈ నీరు కాస్తా పోసేస్తే తర్వాత రాకపోతే తన గతి ఏమి కాను ? చేతిలో ఉన్న నీరు తాగితే కనీసం ఇంకో రెండు రోజులు బ్రతక వచ్చు . అందులో పోసేస్తే తన మరణం ఖాయం . ఏమి చెయ్యాలి ? ఎంతకూ ఆలోచనలు తెగడం లేదు .ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు .నీళ్ళను పంపులో పోశాడు . బోరింగ్ పంపు కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు .ఆశ్చర్యం .పాతాళ గంగ పైకి తన్నుకు వచ్చింది .భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాడు . నీళ్ళు తాగి మళ్ళీ బోటిల్ నింపాడు .  మూలన పెట్టాడు . తన కూడా తెచ్చుకున్న నీటి బాటిల్ నింపుకున్నాడు . ఆ గుడిసె లో ఎడారి మ్యాప్ కనబడింది .  తను ఎటు వెళ్ళాలో చూసుకున్నాడు . బయలుదేరాడు .

#మిత్రులారా !ఈ కద మన జీవితాలను ప్రతిబింబిస్తోంది కదూ ! ఏదైనా పొందాలి అంటే ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి .ఇవ్వడం వలన మనం పొందగలం అనే నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి .ఫలితం మీద ఆశ పెట్టుకోకుండా ప్రయత్నించాలి. కృషి చెయ్యకుండా ఫలితం ఆశించకూడదు .నువ్వు ఇవ్వకుండా దేనినీ పొందలేవు .
Source; neethi kathalu

Comments

comments

Share this post

scroll to top