ఈ సాహెబ్ గారిని చూడండి.. ఋగ్వేదం శ్లోకాలు ఎలా పలుకుతున్నాడో.

మతాల కోసం మంటలు పెడుతూ, కులాల కోసం కొట్టుకు చస్తూ… అంటూ సింధూరం లోని ఓ ఫోర్స్ ఫుల్ పాట లైన్స్ గుర్తొచ్చాయ్. ఎంత మంది మత పెద్దలు మతాల సారం ఇదిరా నాయనా అని విడమరిచి చెబుతున్నా  మతం పేరుతో మారణ హోమం సృష్టిస్తున్న  వారికి ఇంకా ఎందుకు బుద్ది రావడం లేదో? ఈ సాహెబ్ గారిని చూడండి, నెత్తిన మీద టోపి… ఖురాన్ లోని ఆయాతులు ఎంత చక్కగా చదువుతాడో అంతకంటే లయబద్దంగా ఋగ్వేదం లోని శ్లోకాలు వినిపిస్తాడు.. అన్ని మాతాల మార్గం ఒక్కటే నని ఋజు మార్గంలో మనల్ని నడిపంచేవే మతాలని… ఎంత చక్కగా చెప్పాడో వినండి.

Watch Video: (wait 3 Seconds For Buffering):

మతాల సారం ఒక్కటే.

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top