ప్రతి తల్లీదండ్రులు తప్పక చూడాల్సిన వీడియో…ఆయన మాటలు అక్షర సత్యాలు.

వ్యక్తిత్వవికాస నిపుణుల మాటలు మంత్రదండాలాంటివి. మన మనస్సుల్ని మాయ చేసి… ఊహా లోకంలో విహరిస్తున్న మనల్ని వాస్తవ జీవితంలోకి తీసుకువస్తాయి. నువ్వు సాధించగలవ్, నువ్వు మాత్రమే సాధించగలవ్ అంటూ ప్రేరణను కలిగిస్తాయ్. యండమూరి రచనలు చదివినప్పుడు, పట్టాభిరామ్ స్పీచ్ లు విన్నప్పుడు ఇదే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ వినిపించిన గొంతు తల్లీదండ్రులకు ఓ హెచ్చరికను చేరవేసింది. అసలు జీవితం ఇంకోలా ఉంటుందని సుతిమెత్తగా మందలించింది.

ఆ గొంతే వేణుగోపాల్ ది.  ఈయన నోటి నుండి వచ్చిన మాటలు అక్షరసత్యాలు.. తమ పిల్లల పట్ల అతిప్రేమను చూపిస్తూ తల్లీదండ్రులు చేసే తప్పులను తన మాటల ద్వారా చెబుతూనే.. జీవిత సత్యాలను వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. బలాన్ని ఇచ్చే టానిక్ లాంటి ఆయన మాటలను ఆయన నోటితో వింటేనే  ఆ ఫీల్ ఉంటుంది.

Watch VideO Here ( Wait  3 Sec For Video Buffering):

 

 మాస్టారూ మాబాగా సెలవిచ్చారు!

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top