బూటు కాలితో తన్నిమరీ డైలాగ్ చెప్పించారు: మోహన్ బాబు.

తన నటప్రస్థానం… మొదలై 40 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో నటుడు మోహన్ బాబు తన నటజీవితానికి ముందు తాను ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులను వివరించారు. తనతో డైలాగ్ చెప్పించడానికి దర్శకుడు దాసరి నారాయణ రావు బూటు కాలితో తన్నిమరీ డైలాగ్ చెప్పించారని అన్నారు…అప్పుడు దాసరి అలా చేయడం వల్లే ఇప్పుడు నేను నటుడిగా మీముందున్నాడని తెలిపారు మోహన్ బాబు,  రెంటు కట్టడానికి 25 రూపాయలు లేక ఆ ఇంటి ఓనర్ తో పడిన చీత్కారాలను  ఈ సదర్భంగా  తెలిపారు మోహన్ బాబు.

Watch VideO:

Comments

comments

Share this post

scroll to top