బ్యాంక్ మేనేజర్ ను హిప్నటైజ్ చేసి 93 వేలు కొట్టేసిన ఘనుడు.!?

హిప్నటిజం …. తమ మాటలతో చూపులతో  ఇతరులను పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకునే కళ. దీనికే వశీకరణ విద్య అని పేరు. జంతువులు మీద, పక్షుల మీద ఈ హిప్నటిజాన్ని ప్రయోగిస్తుంటారు.కానీ ఇదే  హిప్నటిజాన్ని యూజ్ చేస్తూ బ్యాంక్  మేనేజర్ నుండి 93 వేలు కొట్టేశాడు  హిప్నటిజంలో ఆరితేరిన వ్యక్తి. ఈ ఘటన కు సంబంధించిన వివరాలు కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి.

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top