గాంధీ కోసం ఆ కుర్రాడు ఏం చేశాడో తెలుసా?

తన గురించి కాకుండా, ఇతరుల గురించి ఆలోచించే వాడే గాంధీ అని చెప్పిన టీచర్ మాటలనే స్పూర్తిగా తీసుకొని ఓ కుర్రాడు చేసిన పని చూస్తే మనకే చాలా స్పూర్తి కలుగుతుంది. వాస్తవానికి ఇది మహా సిమెంట్ కోసం చేసిన యాడ్ అయినప్పటికీ ఇందులో సోషల్ ఎలిమెంట్ చాలా చక్కగా ఎలివేట్ చేశారు…దీనిని క్రియేట్ చేసిన వారు.  ఒక్కొక్క సారి చిన్న పిల్లలకు వచ్చే ఆలోచనలు చూస్తే  ఔరా అనాల్సిందే.  ఎప్పుడూ మనల్ని కదిలించని సన్నివేశాలు,   పసి హృదయాలను తట్టిలేపుతాయి. ఈ వీడియోలో కూడా   అందులో భాగమే. మీరే  చూసి చెప్పండి యాడ్ ఎలా ఉందో…!

Watch Video:

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top