అతను పేక ముక్కలతో మన మైండ్ ను చదువుతాడట! మీరు ట్రై చేయండి.!?

ఈ కుర్రాడు మీ మైండ్ ను చదువుతాడంట? డౌటుంటే ఓ సారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి… అతడు చెప్పేది నిజమో కాదో తెలిసిపోతోంది. నేను ట్రై చేశా.. నాకైతే నిజమే అనిపిస్తుంది.  నా మనసులో ఉన్న పేక ముక్కను ఎలా చెప్పాడబ్బా అని ఆశ్చర్యపోయా.. గంట నుండి నా మైండ్..  హౌ…? హౌ…?  అంటూ నన్ను వేధిస్తుంది. ఫైనల్ గా నేను దీని వెనుక ఉన్న ట్రిక్ ను పసిగట్టా….? వార్నీ ఇంత సింపుల్ టెక్నిక్కా దీని వెనుక ఉన్నదని  నాలుక్కరుచుకున్న. మీరు ట్రై చేసి చెప్పండి అందులో ఉన్న లాజిక్ ఏంటో…. మీకు అసాధ్యం అనిపిస్తే చెప్పండి  చిన్న టెక్నిక్ ను నేను రివీల్ చేస్తా….!

Watch IT & Try It:( Wait 3 Seconds For Video To Load):

చెప్పుకోండి చూద్దాం..చిన్న లాజిక్….

Posted by Chantigadu on Saturday, October 31, 2015

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top