మాటలే సరిగ్గా రాని, ఆ చిట్టి పెదాల మీద జాతీయ గీతం నృత్యం చేసింది.. ఓ సారి వినండి.

మీరు లంతా మంగేష్కర్ గొంతు సవరించుకొని జనగణ మన అని పాడుంటే వినుంటారు, SP బాల సుబ్రహ్మణ్యం నోట జాతీయగీతాన్ని వినుంటారు… కానీ  ఈ చిట్టిపొట్టి చిన్నారుల ఆలపించిన జాతీయ గీతాన్ని విన్నారా? ఓ సారి విని చూడండి. ఫిదా అయిపోతారు వారి గాత్రానికి…  వారి వారి ఆనందపు లోకంలో విహరిస్తూనే జాతీయ గీతాన్ని తమదైన స్టైల్లో పాడారు ఈ చిన్నారులు. చూస్తుంటే భలే ముచ్చటేస్తోంది తెలుసా…!  మాటలే సరిగ్గా రాని ఆ చిట్టి పెదాల  మీద  జాతీయ గీతం నృత్యం చేస్తుంటే…. రేపటి తరం భారతావని భవిష్యత్ ను ఉజ్వలంగా తీర్చిదిద్దుతుందనే ఆశలు రెట్టింపు అవుతున్నాయ్..

 

మేరా భారత్ మహాన్…. చిట్టి తల్లులు, చిట్టి తండ్రులకు అభినందనలు… జనగణ మన అంటూ జాతీయ గీతాన్ని మరింత అందంగా  పాడి వినిపించినందుకు.

Watch video Here:

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top