ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ ను షేక్ చేసిన భామ్మ, మన సప్తస్వరాల సత్తా అది.

సరిగమపదని … ఈ సప్త స్వరాలు  చాలు… కొండలను కరిగించాలన్నా…!  చంటిపాపలను చక్కగా నిద్దురుంచాలన్నా! తర  తరాల నుండి మన  సంగీతానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. కర్ణాటక సంగీతం, హిందూస్థానీ సంగీతం అంటూ చెవులు కోసుకునే వారి సంఖ్య లేక్కే లేదు. జతులు,  స్వరజతుల సమ్మిళితంగా ..అలా..అలా.. లయబధ్దంగా సంగీతానికి తగ్గట్టు, సరైన శృతిలో పాట  సాగుతుంటే  అబ్బో ఆ ఫీలింగే వేరులేండి.

ఇప్పుడు  ఇక్కడ మన భామ్మను చూడండి…. సరిగమపదని సప్త స్వరాలతో   ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ కు సమాధానం చెప్పింది అదీ.. ఒక్క స్టైల్లో కాదు,,  కర్ణాటక, హిందుస్థానీ, రాజస్థానీ, పంజాబీ స్టైల్లో…  భారతీయ సంగీతం పట్ల ఈ భామ్మకున్న అభిమానం తెలుస్తోంది తన పాటలో..మీరూ వినండి.

Watch Video Here:

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top