అది IAS, IPS ల ఊరు…! ఇంటికొక్కరు సివిల్స్ సాధించారు!

మా ఊర్లో ముగ్గురు టీచర్లు ఉన్నారు తెలుసా అని గొప్పలు చెప్పుకునే వాళ్ళను చాలా మందినే చూసుంటాం… మా ఊరిలో నిన్ననే విడుదలైన యస్.ఐ పోస్టులలో ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయ్యారు తెలుసా అని బీరాలు పలికే వాళ్లను కూడా చూసుంటాం.. ఇంటికో లారీ డ్రైవర్ ఉన్న విలేజ్ లు కూడా మన రాష్ట్రంలో  చాలానే ఉన్నాయ్.. కానీ ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని  ఆ ఊరులో ప్రతి ఇంటికి పచ్చ బుగ్గ కారున్న ఉద్యోగాలే.

అవును అది ఉత్తరప్రదేశ్ లోని మేధోపట్టి గ్రామం.. పేరుకు తగ్గట్టే… ఆ ఊర్లో అందరూ మేధావులే..  ఒక్కొక్క ఇంటి నుండి అయితే IAS, లేదంటే IPS  ఇలా  దేశ అత్యున్నత్త పరీక్ష సివిల్స్ ను కొట్టిపడేశారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఒకే ఇంటి నుండి నలుగురు అన్నాదమ్ములు సివిల్స్ కు ఎంపికయ్యారు.

IAS-village-in-Jaunpur

మొదటి సారిగా 1914 లో ముస్తఫా హుస్సేన్ … ఈ ఊరి నుండి సివిల్స్ కు ఎంపికై … ఆ ఊరి యువకులకు ప్రేరణ గా నిలిచాడు.అటెండర్ జాబ్ ను సాధించాలంటేనే అపసోపాలు పడే యువకులందరికీ ఈ గ్రామ యువకులు ఆదర్శం.

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top