5 నిమిషాల వీడియో….ఆలోచింపజేసింది.

అయిదంటే అయిదే నిమిషాల  వీడియో,  మనస్సును కదిలించింది. చెప్పాలనుకున్న మెసేజ్ ను సూటిగా , సుత్తిలేకుండా చెప్పేశారు. ఈసడించుకున్న వాడికే మేలు చేయాలని తలిచి ప్రాణాలను వదిలిన ఓ భిక్షగాడి జీవితాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకొని మలిచిన అయిదు నిమిషాల దృశ్య కావ్యం ఇది. షాప్ యజమాని  ప్రతి రోజు తన షాప్ ను ఓపెన్ చేయగానే..షెట్టర్ ముందు భిక్షగాడు పడుకొని ఉంటాడు. వాడిని రకరకాలుగా  తిట్టి వేధించి పంపించేవాడు ఆ షాప్ ఓనర్.. కానీ ఓ రోజు సడెన్ గా భిక్షగాడు అక్కడ కనబడడు.

రోజూ కనబడే వాడు ఇప్పుడు కనబడకపోవడం ఏంటని? తన షాప్ లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరా ను చెక్ చేసుకుంటాడు షాప్ యజమాని.. రాత్రి తన షాప్ ముందు జరిగిన  దృశ్యాలను చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు  ఆ షాప్ యజమాని.  భిక్షగాడి పట్ల తన వైఖరికి సిగ్గుతో తలదించుకొని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటాడు.

Watch Video:(Wait 3 sec for buffering)

 

 Heart touch video

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top