మనస్సును మెలిపెట్టి తిప్పే చిత్రాలు….నరకంలో పసిమొగ్గలు.

బాల్యం మధుర జ్ఞాపకం….ఎన్ని సార్లు తొంగి చూసిన ఆ చిన్ననాటి సంగతులు ఆనందాన్ని కల్గిస్తుంటాయి. అందరి బాల్యాలు ఓకేలా ఉంటాయా? ఒక్కసారి ఈ ఫోటోలు చూడండి….అందమైన బాల్యం ఎలా నరకప్రాయంలో మగ్గుతుందో… తమదైన లోకంలో హాయిగా ఆనందంగా గడపాల్సిన పిల్లలు….. ఎంత నరకయాతనను అనుభవిస్తున్నారు. అకాశ్ అనే ఫోటోగ్రాఫర్ తన కెమెరాతో  ప్రపంచానికి పరియచం చేసిన ఈ ఫోటోలు ప్రతి ఒక్కరి మనస్సును మెలిపెట్టి తిప్పుతున్నాయి.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Comments

comments

Share this post

scroll to top