గాల్లో బొంగరం తిప్పడం మీరెప్పుడైనా చూశారా? ఇక్కడ చూడండి మంత్రం కాదు సైన్స్.

మీసం మీద నిమ్మకాయలు నిలబెట్టడం కాదు. గాల్లో బొంగరం తిప్పినోడే మొనగాడు అన్నారేమో..? మనోడు  అన్నంత పని చేసి చూపించాడు. చేశాడు… అంటే మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలగొట్టినట్టు కాదు. నిజంగానే గాల్లో బొంగరం తిప్పి చూపాడు.  సైన్స్ సూత్రాన్ని చాలా తెలివిగా ఉపయోగించి. రెండు బలమైన అయస్కాంతాలు. మైనం, చిన్న కట్టె పుల్ల, ఓ ఐరన్ బోల్ట్ … వీటి సహాయంతో తిప్పాడు బొంగారు గాల్లో.

ఇవి గాలి మాటలు కాదు.. చూడండిక్కడ వాస్తవ ప్రయోగం.

Watch Video: ( Wait 3 sec For Buffering):

 

 గాల్లో బొంగరం తిప్పాలనుకుంటున్నారా? అయితే నన్ను ఫాలో అయిపోండి. అయిపోద్ది.

Posted by Telangana People on Saturday, September 26, 2015

 

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top