వీడు జేబులోంచి ఏం తీసాడో జాగ్రత్తగా చూడండి!

బిల్డప్ ఎక్కువ బిజినెస్ తక్కువ అనాలా? లేక  ముందు జాగ్రత్త అనాలా? నేనైతే చెప్పను కానీ. ఆ ఛాయిస్ మీకే వదిలేస్తున్నాను. అక్కడక్కడ  ఉంటారు ఇటువంటి అతి జాగ్రత్త పరులు. చిన్న పామునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలనే సూత్రాన్ని ప్రతిదాంట్లో పక్కాగా ఫాలో అయ్యే మనుషులు. అసలు  విషయానికొస్తే  ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్  ఒక దగ్గర చేరి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇంతలో ఒకడి జేబులో ఉన్న ఫోన్ రింగ్ అయ్యింది. రింగ్ టోన్ వినగానే జేబులో చెయ్యి పెట్టి సెల్ ఫోన్ తీశాడు,. తర్వాత ఏమైందో నేను చెప్పను..మీరే చూడండి!

Watch Video:( Wait 3 Sec For Buffering):

Manodu jebulonchi yem teestado chudandi

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top