ఇటువంటి లవర్ ఉంటే ఆగమాగమే….!

లవర్స్ మీద ఓ జోకుంటుంది విన్నారా? వినలేదా అయితే చెబుతా వినండి. ఇద్దరూ అవర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ పెళ్ళికి  ఇంట్లో ఒప్పుకోరు. దీంతో ఇద్దరూ సూసైడ్ చేసుకోవాలని ఫిక్స్ అవుతారు. ఇద్దరూ ఆత్మహత్య చేసుకోడానికి కొండ మీదకి వెళతారు. ఫస్ట్ నువ్వు దూకు తర్వాత నేను దూకుతా అంటాడు అబ్బాయ్. సరే అని అమ్మాయి కళ్ళుమూసుకొని కొండ నుండి కిందికి దూకేస్తుంది. ఆ అమ్మాయి దూకిన తర్వాత అబ్బాయి..వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి , నాన్నోయ్  ఆ 20 లక్షల కట్నం  ఇచ్చే సంబంధాన్ని ఒకే చేయండి అని ఫోన్ పెట్టేస్తాడు…

ఇదిగో ఇది కూడా అచ్చం అలాంటిదే….. కాదంటారా? అయితే వీడియో చూడండి..

Watch Video( Wait 3 Sec For Video To Load):

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top