చిట్టితల్లి ఇన్ స్లీప్.. టీచర్ గారు డిస్ట్రర్బ్ చేయకండీ !

అది క్లాస్ రూమ్, టీచర్ గారు జానీజానీ యస్ పాపా అంటూ పొయెమ్స్ ను చెబుతున్నారు. మన చిట్టి తల్లీ మానసీ మాత్రం నిద్రలోకి జారుకుంది. ఎంతగా అంటే టీచర్ మానసీ, మానసీ అని ఎన్ని పార్లు పిలిచినా పలకనంతగా… పక్కనున్న పిల్లలు కూడా మానసీ ..టీచర్ పిలుస్తున్నారు అని చెప్పినా. ఆ చిట్టి తల్లి తన గాఢ నిద్రలో అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

హస్యాన్ని పంచిన ఈ వీడియో వెనుక ఓ  ప్రశ్న కూడా రేజ్ అవుతుంది. హాయిగా అమ్మ ఒడిలో నిద్రపోవాల్సిన పిల్లలపై చదువుల భారం మోపడం ఎందుకు? మూడేళ్ళు కూడా సరిగ్గా నిండకముందే భుజానికి 5 కేజీల బ్యాగ్ ను తగిలించి బడికి పంపాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది?

ఇప్పుడు వీడియో చూడండి:

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top