రామేశ్వరం గుడిలో నీటిపై తేలే 15 KG ల రాయి.!

తమిళనాడు లోని రామేశ్వరం గుడిలో 15 కిలోలు ఉన్న ఈ రాయి నీటిపైన తెలాడుతూ ఉంటుంది . ఇది మహిమ గల రాయి అని అక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరూ దీనిని చేతితో  పైకి ఎత్తి మళ్లీ నీళ్ళలో వదులి దానికి దండం పెట్టుకుంటుంటారు. అయితే ఇటువంటి రాళ్ళతోనే లంకకు రాముడు వానరుల సహాయంతో వారధి నిర్మించినట్టు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మన దగ్గర కూడా నీటిపై తేలే ఇటుకలున్నాయి. సాధారణంగా చాలా మంది ఈ రాళ్ళకు భక్తిని ఆపాదిస్తున్నప్పటికీ…సైన్స్ మాత్రం దానిని ఖండిస్తుంది… వస్తు సాంద్రత నీటి సాంద్రత కంటే తక్కువగా ఉంటే అదినీటిపై తేలుతుందనే సూత్రాన్ని చూపిస్తుంది..  ఎవరి నమ్మకం వారిది. సో…గుడిలో ఉన్న రాయిని గూర్చిన వీడియో చూడండి.

floatting stone

Watch Video:

Comments

comments

Share this post

scroll to top