కొత్త అమ్మకి, చనిపోయిన పాత అమ్మకి తేడా ఏంటి అని తండ్రి అడిగాడు.! 8 ఏళ్ల కొడుకు ఏమన్నాడో తెలుసా.?

ఒక 8 సంవత్సరాల అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది..
కానీ వాళ్ళ నాన్న మళ్ళీ వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొన్నాడు..
.
ఒక రోజు వాళ్ళ నాన్న ఆ అబ్బాయితో ఒరేయ్ బాబు నీకు కొత్త అమ్మ ,

చనిపోయిన పాత అమ్మ మద్య ఏం తేడా అనిపించిందిరా అని అడిగాడు….
.
అప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఇలా అన్నాడు..
.
నాన్న కొత్త అమ్మ నిజం.. పాత అమ్మ అబద్ధం అన్నాడు..
.
అది విన్న తండ్రి అవాక్కయి..అదేంటి బాబు అలా అంటున్నావ్ అంటే..
.
అప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఇలా అన్నాడు.

నేను ఎపుడైనా అల్లరి చేస్తే అప్పుడు మా అమ్మ అనేది నువ్ ఇలాగె అల్లరి చేస్తే నీకు అన్నం పెట్టను అని..
.
అయిన నేను అల్లరి చేసేవాడిని..కానీ ఆ అమ్మ నన్ను లాక్కొని వెళ్లి తన దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని అన్నం తినిపించేది..
.
కాని ఇప్పుడు ఉన్న కొత్త అమ్మ కూడా అల్లరి చేసావంటే నీకుఅన్నం పెట్టను అంది

కానీ ఈ కొత్త అమ్మ 3 రోజుల నుండి నాకు నిజంగానే అన్నం పెట్టడం లేదు నాన్న..
.
అందుకే ఆ పాత అమ్మ అబద్ధం .. ఈ కొత్త అమ్మ నిజం.
.
ఇది విన్న ఆ తండ్రి నోట్లో నుండి మాటరాలేదు…..!

Comments

comments

Share this post

scroll to top