మధుప్రియ పై కోపాన్ని వెల్లగక్కిన అభిమాని!

మధుప్రియ ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్న తర్వాత చాలామంది చాలా రకాలుగా అంటూ వచ్చారు… మధుప్రియ ఫ్యాన్ ఒకరు మాత్రం తన కోపాన్ని ఏకంగా వీడియోగా చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టాడు.  అమ్మా ఇలాఉండాలి, నాన్న ఇలా ఉండాలి అని పాటలు పాడుతావ్ కదమ్మా..? ఇప్పుడు నీకు వాళ్ళు గుర్తుకు రాలేదా అంటూ ఆ అభిమాని గట్టిగానే కొప్పడాడు ఈ వీడియోలో…..  కానీ అతడి మాటలు చూస్తుంటే మాత్రం మధుప్రియ అంటే చాలా అభిమానాన్ని పెంచుకున్నాడు అనిపిస్తుంది.

Watch Video:(Wait 3 Seconds for Video To Load)

Amma nanna nu precincts prati okkaru share cheyyandi

Posted by Nagaraj Chandhu on Sunday, November 1, 2015

Comments

comments

Share this post

0 Replies to “మధుప్రియ పై కోపాన్ని వెల్లగక్కిన అభిమాని!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top