ఇంగ్లీష్ కుర్రాడు తెలుగు పాటను ఇరగదీశాడు.!

పాడుతా తీయగా చల్లగా పసి పాపలా నిదరపో తల్లిగా బంగారు తల్లిగా …కునుకు పడితె మనసు కాస్త కుదుట పడతది, కుదుట పడ్డ మనసు తీపి కలలు కంటది ,కునుకు పడితె మనసు కాస్త కుదుట పడతది ,కుదుట పడ్డ మనసు తీపి కలలు కంటది ,కలలె మనకు మిగిలిపోవు కలిమి చివరకూ ,కలలె మనకు మిగిలిపోవు కలిమి చివరకూ
ఆ కలిమి కూడ దోచుకునే దొరలు ఎందుకూ..ఇది ఆత్రేయ రచించిన పాట.. ఘంటశాల తన గొంతుతో ఈ పాటను పాడుతుంటే  ఆహా…ఓహాో…పాటంటే ఇది. ఇలా ఉండాలంటూ నిన్నటి తరం నుండి నేడి తరం వరకు కూడా పాటయొక్క గొప్పతనాన్ని పొగిడారు. జోల పాటలకు ప్రేరణ ఈ పాటే అంటే అతిశయోక్తి కాదు.

అలాంటి పాటను ఓ ఇంగ్లీష్ కుర్రాడు పాడితే ఎలా ఉంటుంది? ఇంగ్లీషోళ్ళు తెలుగు మాట్లాడడమే కష్టం అలాంటిది పాటెలా పాడాడు అనే కదా మీ డౌట్..! ఇక్కడ చూడండి ఆ కుర్రాడు పాడిన పాటవింటే ఖచ్చితంగా అతనిని అభినందిస్తాం.

Watch Song: ( Wait 3 Sec For Video To Load):

అమెరికన్ కుర్రాడు తెలుగు పాటను ఇరగదీశాడు.

Posted by Chantigadu on Sunday, February 7, 2016

Comments

comments

Share this post

scroll to top