1835 లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారి ఫ్యాన్.. చాలా అరుదైనది.!

ఇది 1835 లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు తయారు చేసిన అరుదైన ఫ్యాన్..విచిత్రమేంటంటే ఇది ఇప్పటికి కూడా గిర్రున తిరుగుతూ  గాలినిస్తుంది. ఓ ఫేస్ బుక్ ఫ్రెండ్ ఇది మాకు షేర్ చేశాడు. ఇప్పుడంటే ఏసిలు ,కూలర్లు, రకరకాల బ్రాండ్ల పేర్లుతో ఫ్యాన్లు వచ్చాయ్ కానీ,   విసన్నకర్రలే దిక్కైన, ఆ రోజుల్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు తయారు చేసిన ఈ ఫ్యాన్స్ కు ఎక్కడాలేని డిమాండ్ ఉండేది. దీని నిర్మాణం  కుట్టు మిషన్ నిర్మాణం మాదిరిగా ఉంటుంది… ఈ ఫ్యాన్ లోని ప్రతిపార్ట్  ఒకదానితో ఒకటి లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. దీని ఆధారంగానే తర్వాత తర్వాత….. రకరకాల పేర్లతో రకరకాల స్టైల్లో ఫ్యాన్స్ మార్కెట్ లోకి వచ్చాయి. ఈ ఫ్యాన్ పనితనాన్ని  చూడండి .. మీ పిల్లలకు చూపించండం మర్చిపోవొద్దు.

Watch Video ( Wait 3 Seconds For Video)

ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు 1835 లో తయారుచేసిన అప్పటి ఫ్యాన్..ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు 1835 లో తయారుచేసిన అప్పటి ఫ్యాన్..

Posted by Chantigadu on Wednesday, November 4, 2015

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top