అతని కోసం ఆ కుక్క పడ్డ ఆరాటం చూస్తుంటే…విశ్వాసం అంటే కుక్క హెన్స్ ప్రూవ్డ్..! అనిపిస్తుంది.

శునకం విశ్వాసానికి మారుపేరుగా చెబుతారు. మనిషిని మించిన గొప్పదనం.నీకన్నా ఒక కుక్కను పెంచుకున్నా విశ్వాసంగా ఉంటుందని, చెప్పిన పని చేస్తుందని చాలామంది పేరెంట్స్ అంటూనే ఉంటారు.  శునకం తను ప్రేమించేవాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ వీడియోనే ఒక ఉదాహరణ. ఒక తండ్రి తన కొడుకున కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండగా, ఆ కుటుంబంలో ఒకడుగా ఉంటున్న ఈ శునకం ఆ యజమానిని కరవడానికి వెళుతోంది. నిజానికి ఆ వ్యక్తి తన కుమారుడ్ని కొట్టకపోయినా, కొట్టినట్లు నటించగానే అతన్ని ఆపడానికి వెళ్లి, యజమానిని కరిచే ప్రయత్నం చేసిందిగానీ అతన్ని కూడా గాయపరచలేదు. ఈ వీడియో చూస్తుంటే మీకూ అనిపిస్తుంది కదూ.. నిజంగా కుక్కలు విశ్వాసానికి మారుపేరని.

Watch Video:

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top