దేవుడికి నైవేధ్యం సరైన పద్దతిలోనే సమర్పిస్తున్నామా..లేదా తెలుసుకోండి…

దేవుడి ఆరాధనలో ప్రధానమైనది నైవేధ్య నివేదన…గుడిలో దేవుడికే కాదు,ఇంట్లో నిత్య పూజ చేసేటప్పుడు ,వ్రతాలు చేసినప్పుడు,ప్రత్యేక పూజలప్పుడు దేవుడుకి నైవేధ్యం సమర్పించడం సాధారణం..అలాంటి నైవేధ్య నివేధన చేసేప్పుడు మనకు తెలియకుండానే కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటాం..దానివల్ల ఉత్తమగతులు పొందే అవకాశాలను కోల్పోతుంటాం.. కాబట్టి ఇకపై నైవేధ్య నివేధన చేసేప్పుడు ఈ నియమాలు తప్పక పాటించండి..

  • నైవేధ్యం ప్లాస్టిక్ ,స్టీల్ ,గ్లాస్ గిన్నెలలో పెట్టకూడదు..నైవేధ్య నివేదనానికి బంగారు,వెండి లేదా రాగి పాత్రలను మాత్రమే వాడాలి.
  • వేడిగా ఉన్న పదార్దాలను నైవేద్యంగా పెడితే అది మహాపాపం అవుతుంది.అలా అని చల్లటి పదార్దాలు కూడా నైవేధ్యానికి పెట్టకూడదు.గోరువెచ్చటి పదార్దాలను దేవుడికి నైవేధ్యంగా పెట్టాలి.
  • ఎవరైతే నైవేధ్య పదార్దాలను తయారు చేస్తారో వాళ్లే నివేధన చేయాలి,అలాకాకుండా వేరొకరి చేత చేయించినట్టయితే నా తరపున వేరొకరు నివేధన చేస్తున్నారు,అపరాదం ఉంటే క్షమించమని అడగాలి.
  • ఇంట్లో కానీ,ఆఫీసులో కాని గృహస్తు మాత్రమే నైవేధ్య నివేధన చేయాలి,వేరొకరు పనికి రారు.
  • బయటకొన్న పదార్దాలను,అతిగా పులిసినవి ఇంట్లో తయారు చేసినవే అయినప్పటికీ,అతిగా పులుపువి,అతి కారంగా ఉన్న పదార్దాలు నైవేధ్యంగా పెట్టకూడదు.
  • నైవేధ్యం పెట్టిన వ్యక్తి తప్పనిసరిగా హారతి ఇవ్వాలి. నైవేద్యంలో బెల్లం ముక్క, నేతి అభిఘారమూ తప్పనిసరిగా ఉండేట్లు చూసుకోవాలి. నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఒక 5 నిముషాలు అలాగే వదిలేసి మనం పూజగదిలో నుండి వచ్చేయాలి. ఇలా చేస్తే దేవుడి చూపు ఆ ప్రసాదం పైన పడుతుంది
  • నైవేద్యం ఎప్పుడు కూడా చేసింది చేసినట్టుగా పెట్టాలి. కానీ దేవుడు కోసం విడిగా పెడితే అది మంచిది కాదు. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది ముందుగానే నైవేద్యాలను తయారుచేసి పెట్టుకుంటే, మరికొందరు అప్పటికప్పుడు సిద్ధంచేసి పెడుతుంటారు. అయితే ఈ రెండు విధానాలు కూడా సరైనవికావని శాస్త్రం చెబుతోంది
  • నైవేద్యం పెట్టే సమయంలో ఆహారా పదార్థాల చుట్టూ కుడిచేత్తో నీళ్ళు చిలకరించి సంబంధిత దేవతా స్త్రోత్రం చదవాలి.ఏ కులస్థులైనా సరే, ఏ దేవీ దేవతలకైనా నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు ‘‘ఓం సత్యమ్ చిత్తేన పరిషించామి/ అమ్రుతమస్తు /అమ్రుతోపస్తరణమసి స్వాహా/ అని నైవేద్యం చుట్టూ నీటి బిందువుల్లి చిలకరించాలి.
  • తర్వాత ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ! ఓం వ్యానాయ స్వాహా, ఓం ఉదానాయ స్వాహా , ఓం సమానాయ స్వాహా , ఓమ్ బ్రహ్మణే స్వాహా , అని కుడిచేత్తో ఆహారపదార్థాల్ని దేవుడికి దేవతలకు చూపించాలి.
  • మధ్యే మద్యదే పానీయం సమర్పయామి, అని నైవేద్యే పానీయం సమర్పయామి అని నైవదే్యం మీద మళ్ళీ నీటిబిందువుల్ని ప్రోక్షించాలి. నమస్కరోమి అని సాస్టాంగం చేసి లేవాలి.

Comments

comments

Share this post

scroll to top