ప్రపంచాన్ని రెండు కోణాల్లో చూపించాడు!

కులాలు, మతాలు,తెగలు ఎన్ని ఉన్నా..చివరికి మనుషులు మాత్రం రెండే వర్గాలు..ఒకటి ధనిక వర్గం మరోటి పేద వర్గం. ఒకరిదేమో రాజభోగం, మరొకరిదేమో కటిక దరిద్రం. రెండింటిని ఒకే వీడియోలో అద్భుతంగా అర్థమయ్యే రీతిలో చూపించారు. ఉండడానికి ఇళ్లు, కట్టుకోడానికి బట్ట, తాగడానికి నీళ్లు ఇందులోనే ఎంత తేడా  ఉందో కళ్ళకు కట్టారు. కానీ చివర్లో సహాయం చేస్తూ ఉన్న గొప్పింటి అబ్బాయి ని చూపిస్తూ సరికొత్త ఆలోచనా సరళిని రేకెత్తించారు ఈ వీడియో మేకర్స్. చాలా సింపుల్గా ప్రపంచపు రెండు వర్గాల ప్రస్తుత పరిస్థితిని వివరించే ప్రయత్నం.

Watch Video:( Wait Few seconds For Video to Load)

 

ప్రపంచపు రెండు కోణాలను టచ్ చేస్తే వచ్చే అవుట్ పుట్ ఇది

Posted by Chantigadu on Wednesday, September 30, 2015

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top