ఛార్మీ….. అంత నొప్పిని ఇష్టంగా భరించింది !

ఏ పని చేసిన కష్టపడి కాదు, ఇష్టపడి చేయాలంటారు.. అదే ఫిలాసఫి పాటిస్తున్నట్టుంది అందాల భామ ఛార్మీ…  సేమ్ టు సేమ్ తాను  ఇష్టపడితే ఎంతటి నొప్పినైనా భరిస్తాను అని  హీరోయిన్ ఛార్మి తన FB లో పోస్ట్ చేసింది.  అసలు ఛార్మీకి ఇంత వేదాంతం మాట్లాడాల్సిన అవసరం  ఏమొచ్చింది అని చూస్తే తెలిసింది .  చార్మికి చెవి పోగులు ధరించడం అంటే ఎంతో ఇష్టమట. ఆ ఇష్టంతోనే  చెవి పైన   మరో చెవి పోగు సెట్ కుట్టించుకుంది. దానికి సంబంధించిన వీడియోను తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి  ఆ  లైన్లు రాసింది ఛార్మీ…    ఎవరి  ఆనందం వారిది.

Watch video Here:  Wait  3 Seconds For video ( its Buffering)

C wat I did today luv d pain it’s addictive

Posted by Charmme Kaur on Sunday, August 9, 2015

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top