ముచ్చట్లో పెట్టింది. స్మార్ట్ ఫోన్ మాయం చేసింది.

ఆమెను చూడడానికి పెద్దింటి ఆవిడలా  ఉంది. కానీ బుద్దే కాస్త వక్రంగా ఉంది. ఆమె షాపింగ్ నిమిత్తం  ఓ  మాల్ లోని సెల్ షాప్ లోకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఆ షాప్ నిర్వాహకులు ఎవ్వరూ లేరు. దీంతో ఆమెకు చేతికి దగ్గరగా ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ ను తీసుకుంది. అంతలోనే షాప్ నిర్వాహకుడు వచ్చాడు. అతడిని మాటల్లో దించి, తన కొట్టేసిన ఫోన్ కాస్తా తనతో పాటు తెచ్చుకున్న సంచిలో వేసింది.  మెల్లిగా అక్కడి నుండి జారుకుంది.

Watch Video:

 

ఈ వీడియో మనకు తెలిపిన విషయాలు.

  • షాపు నడిపే వారు అజాగ్రత్తగా ఉండరాదు.
  • విలువైన వస్తువులు కస్టమర్ల చేతికి దగ్గర్లో ఉంచరాదు.
  • ముఖం చూసి ఎవ్వరిని నమ్మరాదు.

 

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top