ఈ డ్రైవర్ అంతే…రగడరగడ చేసేస్తాడు.

చేతిలో కమెండర్ జీప్ ఉంది. స్టార్ట్ చేయడానికి కీ ఉంది. వెయ్యడానీకి గేర్ రాడ్డు ఉంది. ఇవ్వడానికి ఎక్స్ లేటర్ ఉంది.  ఇక మనోన్ని ఆపడానికి పట్టపగ్గాలు లేవ్. అందుకే చేసేస్తా రగడరగడరగడ అంటూ ఎత్తూ లేదు, పల్లం లేదూ అంతా దున్నేస్తున్నాడు ఆ జీపు డ్రైవర్.  ఏకంగా నిచ్చెనల ఉన్న మెట్లను చకాచకా ఎక్కించాడు. అదేదో.. జయం సినిమాలో నితిన్ గోడ మీద సదాను ఎక్కించుకొని సైకిల్ తొక్కినట్టు.. మిస్టర్ నూకయ్య సినిమాలో మంచు మనోజ్….కొనేరు మెట్లను కారుతో  దించినట్టు.

Watch Video Here:

 

మెట్లపై సవారీ

Posted by Telangana People on Wednesday, September 2, 2015

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top