పాలమూరు లో పొంగిన గంగ..! సెల్ ఫోన్స్ లో రికార్డ్ చేసుకున్నారంత!!

కష్టానికి కెరాఫ్ అడ్రస్ ఆ జిల్లా, వలసకూలీలను పట్టణాలకు పంపే కరువు జిల్లాగా కూడా పేరెన్నికగన్నది. అదే మన పాలమూరు జిల్లా..ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. కష్టాల జిల్లాను గంగమ్మ గట్టిగా పలకరించింది. ఎంతగా అంటే ఆకాశాన్ని తాకేంతగా..? గంగమ్మేంది? ఆకాశాన్ని తాకేంతగా ఏంది అనే కన్ప్యూజ్కు గురవుతున్నారా? ఈ వీడియో చూస్తే ఔరా అనిపిస్తుంది.

నేనైతే ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా చూడడం. బోర్ వేస్తే నీళ్ళు పడడం కామన్, ఊట గట్టిగా ఉండే బయటికి తన్నడం కామన్, కానీ ఇంత ఎత్తుకు నీటిని ఎగదన్నడం మాత్రం  విశేషమే.. ఈ వండర్ ను మీరు చూడండి:

 Watch Video( Wait 3 Sec For Buffering):

పాలమూరు లో పొంగిన గంగ

Posted by Chantigadu on Thursday, September 3, 2015

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top