చనిపోయిన పాపకు ట్యూషన్ పీజు కట్టాలంటూ ఇంటికి ఫోన్ చేసిన స్కూల్ యాజమాన్యం.

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top