వీణా-వాణీలను మించిన గాథ.

అవిభక్త కవలలైన వీణా-వాణిల గురించి కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన పని లేదనుకుంటా . ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఆపరేషన్ అంటూ తలలు అతుక్కున్న ఆ పిల్లల్ని ఇంకా తిప్పుతూనే ఉన్నాయి మన ప్రభుత్వాలు. కాసేపు లండన్ అంటారు, మరోకాసేపు అమెరికా అంటారు. ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది అంటారు. కానీ ఆ మేరకు ఓ అడుగు కూడా ముందుకు పడదు. సేమ్ టు సేమ్ వీణా వాణిల్లాగా జీవితాన్ని నెట్టుకొస్తున్నారు  శివ్ నాథ్, శివ్ రామ్.

నిరుపేద కుటుంబం.. తొలి సంతానం.. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు .తొలి కాన్పులోనే కవలనుకున్నారందరు, కానీ  తలనుండి నడుము వరకే  కవలలు, నడుము నుండి కాళ్ల వరకు  ఒక్కరే. పుట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు వాళ్లను పెంచుతూ, వారి కష్టాలను చూస్తు ఆ తల్లిదండ్రులు అనుభవిస్తున్న మానసిక వేధన అంతా ఇంతా కాదు, తోటి పిల్లల్ని చూసి తమ పిల్లల్ని చూసినప్పుడల్లా ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చేవారు. వారి కష్టాలను ఈ వీడియో కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపింది. చూడండి ఓ సారి.

Watch Video:( Wait 3 Seconds For Buffering)

ఆ బంధం శాశ్వతం

 

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top