మెరిసేదంతా బంగారం కాదు.!

మెరిసేదంతా బంగారం కాదు, కంటికి కన్నప్పడ్డదంతా నిజం కాదు. అంతా మాయ…మన కళ్లు మనల్నే అప్పుడప్పుడు మాయలో పడేస్తుంటాయ్… అదిగో అచ్చం అలాంటిదే ఇది… చెప్పడం కంటే చూస్తేనే మ్యాటర్ క్లియర్ గా స్ప్రై ట్ తాగినట్టు అర్థం అవుతుంది. ఇది ఎందుకు పోస్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందీ అన్న ప్రశ్న ఎదురైతే నా సమాధానం…. చూసిందంతా నిజం కాదనే జీవిత సత్యం తెల్పడం కోసమే…

Note: ఇందులో అశ్లీలం లేదు.

Watch Video:( Wait 3 Sec For Video To Load):

Posted by Viralinks on Thursday, January 7, 2016

Comments

comments

Share this post

scroll to top