ఆక‌లి తీర్చిన దేవుడు…. రియ‌ల్ స్టోరి.

విజయవాడలో వంగవీటి మోహనరంగా హత్య జరిగిన సమయంలో ఆంధ్రలో కర్ఫ్యూ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు….ఒక పేద ముసలావిడ పది ఇళ్ళల్లో పాచిపని చేసుకుంటూ తలిదండ్రులు లేని తన మనవడి ఆకలితీర్చేది. ఆ కర్ఫ్యూ వల్ల ఇంటితలుపు కూడా తీయడానికి వీలులేని పరిస్థితుల్లో ఆ ముసలావిడ తన మనవడి ఆకలి తీర్చలేక తన బాధను దేవునికి మొరపెట్టుకోవడానికి మోకరిల్లి ప్రార్థన చేస్తుంది. ఆ ప్రార్థనలో ఆవిడ దేవునితో “ప్రభువా!! ఏలీయాకి కాకితో ఆహారాన్ని సమకూర్చావు,.అలాగే నా మనవడి ఆకలి తీర్చగలవని ప్రాధేయ పడుతున్నాను”అన్నది.

ఆ మాటవిన్న తన మనవడు కాకి ఆహారాన్ని తెస్తుందని నమ్మి ,కాకి లోపలికి రావాలంటే తలుపులు తెరిచి లేవని వెంటనే కిటికీ తలుపులు తెరిచాడు.కిటికీ పక్కనే కాపాలాగా నిలబడి ఉన్న ఒక పోలీస్ వెంటనే కిటికీ తలుపుమీద కొట్టి లోపలికి తొంగిచూశాడు.లోపల ఆ పసిపిల్లవాడు బిక్కమోహం వేసుకుని అతనివంక బెదురుగా చూస్తుంటే..ఆ పోలీసు “ఏరా? తలుపెందుకు తీశావ్ ?”అన్నాడు. ఆ పిల్లవాడు “మా మామ్మ దేవునికి ప్రార్థన చేసింది.దేవుడు కాకితో ఆహారం పంపుతాడని అంటుంది” అన్నాడు. అప్పుడా పోలీసు లోపల గదిలో మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేస్తున్న ముసలావిడని చూసి ఆ పిల్లవాడితో “ఆకలివేస్తుందా “అని అడిగి..”మీ మామ్మ చెప్పిన కాకిని నేనే..నువ్వు కిటికీ తలుపులు వేసుకుని లోపలే ఉండు.నేను మళ్ళీ వచ్చి తలుపుకొట్టినప్పుడు తియ్యి” అని చెప్పాడు.అతను ఒక మూసిఉన్న పచారికొట్టు తీయించి పప్పులు,ఉప్పులు,బియ్యం అన్నీ తీసుకుని ఆ రోజుకి తనకిచ్చిన భోజనాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్లవాడి ఇంటికిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపుకొట్టి అందించాడు. ఆ ముసలావిడ ప్రార్థన విన్న దేవుడు “ఖాకీ” ద్వారా ఆకలి తీర్చాడు.

  • ఇందులో… ఒకరిది ప్రార్థన ( నాన‌మ్మ‌), ఇంకొకరిది విశ్వాసం( మ‌న‌వ‌డిది).. మరొకరిది ప్రేమ పూరిత సహాయం( పోలీస్ ది).
  • దేవుడు ప్రతిచోటా ఉండ‌క‌పోవొచ్చు కానీ….. నిస్వార్థంలో, న్యాయ‌మైన రీతిలో న‌డిచే వారి ఆప‌ద‌ల‌ను ఏదో ఓ రూపంలో వ‌చ్చి తీరుస్తాడు. అందుకే ఆయ‌న స‌ర్వాంత‌ర్యామి.

Comments

comments

Share this post

scroll to top