తూటాల్లాపేలిన ప్రశ్నల పాట మీరూ వినండి?

పాట గర్జిస్తుంది సింహం లెక్క, పాట లాలిస్తోంది అమ్మ జోల లెక్క, పాట చైతన్య పరుస్తోంది స్కూల్లో టీచర్ లెక్క… పాట పరుగులు పెట్టిస్తోంది సెలయేటి అలల లెక్క.. పాట విహరింపజేస్తోంది పెద్దన ప్రవరునిని స్వగతం లెక్క.. మనిషిని ఎలా మార్చాలన్నా మార్చే శక్తి  పాటకు  ఉంది.

పసిపాపను నిద్ర మత్తులోకి పంపిన ఆ పాటే ఇప్పుడు  నిద్రమత్తులోకి జారుకుంటున్న  జగత్తును ప్రశ్నిస్తోంది. ఏమవుతావని ఆకాశం నీకు గొడుగై  నీడ నిస్తుంది. ఏమవుతావని భూతల్లి ఎదపై నూరేళ్ళు నిన్ను  మోస్తుంది?  ఏమవుతావని నీరు, నిప్పు, గాలి నీ తోటి బంధం అల్లింది….. అంటూ తూపాకి తూటాల్లా దూసుకొస్తున్న ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతికే పనిలో పడాల్సిన సమయం వచ్చింది…

తూటాల్లా  పేలిన ప్రశ్నల పాట మీరూ వినండి:

 

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top