2019 తెలంగాణ పబ్లిక్ హాలిడేస్ ఇవే చూసుకోండి !!

2019 సంవత్సరం లో ఏ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ హాలిడేస్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు, టూర్స్ వెయ్యాలి అంటే సెలవు రోజులు చూసుకొని ప్లాన్స్ చేసుకుంటారు. కింద తెలుపబడిన రోజుల్లో గవర్నమెంట్ సెలవులు :

General Holidays &  Optional Holidays:

 

 

Comments

comments

Share this post

scroll to top