అందమైన పెదాలు తెలిపే….అంతర్గత విషయాలు.!? ఓ సారి చెక్ చేయండి.

మనిషి శరీరం, ఆకృతి, ముఖ కవళికలు, చేతి రేఖలు…...

“రాంచి” మ్యాచ్ లో ప్రేక్షకుడిగా “ధోని”… స్టేడియం లో “ధోని” ని చూసిన అభిమానుల ఆనందోత్సాహాలు చూడండి!

మొదటి టెస్ట్ లో టీం ఇండియా భారీ ఓటమి రుచి చూసింది. రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ లో అనూహ్య...